FIRMA

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem niniejszej strony jest SKILLSLEASE Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową BIRD Energy, z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa (dalej „Administrator”), która jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Polityka prywatności określa sposób w jaki dbamy o Twoje dane osobowe oraz o Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Dodatkowo w środowisku sieci Internet korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić część informacji o Tobie. Sposób korzystania z plików cookies jest opisany poniżej.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: hello@birdenergy.pl.


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Korzystanie ze strony internetowej

Przetwarzamy dane osobowe osób korzystających z niniejszej strony internetowej oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na stronie internetowej, między innymi, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies, stosowanych do celów konfiguracji technicznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  • dokonywania badań analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, a także preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. przez czas użytkowania przez Ciebie strony internetowej lub tam gdzie podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, również do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Formularze kontaktowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia korespondencji za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie danych wymienionych w formularzu jako obowiązkowo wymagane ma na celu przyjęcie i obsługę zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego rozpatrzenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania, przesłanego przez formularz oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas obsługi Twojego zapytania oraz przez czas przedawnienia roszczeń tj. okres sześciu lat lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Portale społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia naszego profilu w sieciach społecznościowych oraz promowania własnej marki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez nas aktywnych profili na portalach społecznościowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.


Pliki cookies i narzędzia społecznościowe

Zgoda na cookies

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Z poziomu swojej przeglądarki możesz zarządzać ustawieniami cookies lub je usunąć. W pomocy dla użytkownika dostępnej dla swojej przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Rodzaje cookies

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz korzystania z jej funkcjonalności. Nasza strona wykorzystuje również funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Administrator oraz nasi partnerzy tj. sieci społecznościowe, takie jak: Facebook, LinkedIn, Instagram, Google, YouTube stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych m.in.: Google Analytics, Google reCAPTCHA, Google Maps. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.


Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych , kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail. W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez adres e-maill. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, to znaczy, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.


Zmiany w polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

"Jesteśmy dla Was, jesteśmy by zmienić reguły tworzenia sieci ładowania samochodów elektrycznych.

Nasza sieć jest Twoja... dosłownie."
KONTAKT

Zacznijmy razem wspólną podróż

SKILLSLEASE Sp. z o.o., spółka działająca pod nazwą handlową BIRD Energy, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

BIRD Energy P.S.A. w organizacji, spółka zależna spółki SKILLSLEASE Sp. z o.o., której akcje założycielskie zostają przeniesione na Akcjonariuszy BIRD Energy P.S.A.


Id operatora usługi ładowania: PL-CEE.

Należymy do grona członków wspierających Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

© 2023 BIRD Energy Sp. z o.o. i BIRD Energy P.S.A. w organizacji, Wszelkie prawa zastrzeżone.